Συγκεντρώσεις

Δευτέρα

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της Δευτέρας Μεσημέρι

Ώρα Ελλάδος: 15:00
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

ΤΡΙΤΗ

ελληνωφωνη Συγκέντρωση της Τρίτης

Ώρα Ελλάδος: 20:00
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020ΤΕΤΑΡΤΗ

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Ώρα Ελλάδος: 09:00 ΠΜ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

*************************************************************

ΠΕΜΤΗ

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση CA ΚΥΠΡΟΥ

Ώρα Ελλάδος: 10:00 ΠΜ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

*************************************************************

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση του ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Ώρα Ελλάδος: 09:30 π.μ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση του ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Ώρα Ελλάδος: 19:00
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ώρα Ελλάδος: 10:00 πμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020