Συγκεντρώσεις

Κυριακή

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της Κυριακής

Ώρα Ελλάδος: 10.00 πμ / Ώρα Αγγλίας: 08.00 πμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της Κυριακής Βράδυ

Ώρα Ελλάδος: 11.00 μμ / Ώρα Αγγλίας: 09.00 μμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Τρίτη

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της Τρίτης

Ώρα Ελλάδος: 08.00 μμ / Ώρα Αγγλίας: 06.00 μμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Τετάρτη

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της Τετάρτης Πρωί

Ώρα Ελλάδος: 09.00 μμ / Ώρα Αγγλίας: 07.00 μμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Πέμπτη

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της Πέμπτης

Ώρα Ελλάδος: 10.30 μμ / Ώρα Αγγλίας: 08.30 μμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Παρασκεύη

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση της Παρασκεύης

Ώρα Ελλάδος: 10.00 πμ / Ώρα Αγγλίας: 08.00 πμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Σάββατο

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση του Σαββάτου

Ώρα Ελλάδος: 10.00 πμ / Ώρα Αγγλίας: 08.00 πμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020

Ελληνόφωνη Συγκέντρωση του Σαββάτου Βράδυ

Ώρα Ελλάδος: 08.00 μμ / Ώρα Αγγλίας: 06.00 μμ
Διάρκεια: 1.30 ώρα

Συμμετοχή στο Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84251631875?pwd=V05XZlJ3cW9ETVlsQ3VGcEhQUit5dz09

Αναγνωριστικό Zoom σύσκεψης: 842 5163 1875 / Κωδικός πρόσβασης: 13122020